WIE, WAAR
EN WANNEER?


KOOP DIRECT TICKETS
THERE'S PLENTY
TO DO
READ ABOUT IT
20

SPREKERS

10

BREAK OUT SESSIONS

350

BEZOEKERS

2

KEYNOTES

16

PARTNER ORGANISATIES08:00 - 09:30 // FOYER

REGISTRATIE DEELNEMERS

Neem je ticket mee!


09:00 - 10:00 // KRITERION

KEYNOTE SPEAKER: BRUCE KATZ

The New Localism: Hoe steden gedijen in het tijdperk van het populisme
UTC
Overal ter wereld bedenken steden nieuwe modellen voor groei, bestuur en financiën waarmee ze problemen kunnen oplossen en schaalvoordelen kunnen realiseren. Het Nieuwe Localisme stelt steden in staat om onderscheidende ecosystemen te verenigen van universiteiten en bedrijven, start-ups en scale-ups, incubators en accelerators, filantropische instellingen en investeerders, en getalenteerde werknemers in innovatiedistricten die waarde hechten aan dichtheid, authenticiteit, connectiviteit en levendigheid. Dit is het nieuwe platform voor inclusieve, duurzame en innovatieve groei. Bruce Katz is mede-oprichter van New Localism Advisors.10:00 - 11:00 // KRITERION

PANEL "SPACES & PLACES"

Hoe maak je de juiste fysieke infrastructuur voor innovatie?
Hans de Jonge, Jeroen Zuidgeest, and Melissa Ablett (moderator).

UTC UTC UTC
Hoe kun je fysieke ruimtes en regio's creëren die economische groei stimuleren en talent behouden? Panelleden Kate Wittels (partner, HRA), Hans de Jonge (CEO, Brink Groep & voorzitter, TU Delft Real Estate Management) en Jeroen Zuidgeest (onafhankelijke, voormalige partner, MVRDV) zullen bespreken hoe de fysieke wereld onze creativiteit, business en gemeenschap. Vanuit de kantoren van AirBNB, naar de Eindhoven Tech Campus, om steden over de hele wereld opnieuw te fantaseren, zal moderator Melissa Ablett (General Manager, CIC Rotterdam) vragen naar de succesvolle strategieën en meest voorkomende fouten bij het creëren van plaatsen voor innovatie.


11:00-11:15 // KRITERION
KOFFIEPAUZE11:15 - 12:15 // KRITERION

PANEL "PEOPLE & TALENT"

Hoe trek je talent aan?
Elizabeth Ryan, Thom Aussems, Teodor Cataniciu, and Carlos Martinez-Vela (moderator).

UTC UTC UTC UTC
Innovatie is een sociaal proces. Daarom gaat het om mensen. In dit panel zullen we samen nadenken over enkele fundamentele vragen als ze betrekking hebben op mensen in innovatiedistricten: (1) Als we het hebben over innovatiedistricten, wie zijn dan de 'mensen' die we in gedachten hebben wanneer we over 'talent' praten? (2) Wat bedoelen we met "aantrekken van talent"? Aantrekken waar vandaan? (3) Wat is er nodig voor de mensen die al in een bepaalde stad wonen om deel te nemen aan de voordelen van een innovatie-economie (dwz om te werken in bedrijven die zich in een innovatiedistrict bevinden? (4) Is er een bepaald soort stedelijke vorm? en ervaring die meer bevorderlijk is voor het aantrekken en behouden van talent, en voor innovatie meer in het algemeen gesproken?12:15 - 13:15 // KRITERION

PANEL "INNOVATION"

Hoe bouw je een innovatief ecosysteem?
Rinke Zonneveld, Director, Innovation Quarter Rotterdam
Diarmuid O’Brien, Chief Innovation and Enterprise Officer, Trinity College
Bruno Braakhuis, Fellow IDCO Identity Consulting Amsterdam, Former Member of Parliament
The panel is chaired by Henk Bouwman.

UTC UTC UTC UTC
Goede ideeën kunnen overal groeien, maar voldoen ze aan een vraag, kunnen ze bedrijfsmatig worden uitgevoerd? Wie zijn de 'innovators' en wat hebben ze nodig?Afgezien van het verhaal van de garage van Bill Gates, is het grootste deel van de noodzakelijke innovaties voor bedrijven minder schokkend van aard en vaak het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Wat is een noodzakelijke fysieke omgeving en infrastructuur voor mensen en bedrijven om zich te ontwikkelen? En wat zijn, vaak nog belangrijker, secundaire en abstracte aspecten binnen het ecosysteem. Zonder deze aspecten blijft een innovatiedistrict slechts een titel in een folder van de citymarketing.13:15 - 14:15 // VENTURE CAFE
LUNCH14:15 - 15:15

BREAK OUT SESSIES RONDE EEN

*Kies een van de vijf verschillende sessies

1. THE SECRETS OF SUCCESSFUL INNOVATION DISTRICTS
KRITERION
HR&A Advisors
Mason H. Ailstock & Bob Geolas
UTC UTC
BESCHRIJVING

Steden zijn opgewonden over hoe zij de effecten van de innovatie-economie kunnen kapitaliseren. Door schotten tussen industrieën weg te halen, kunnen deze districten het onderliggende potentieel van lokale economieën ontsluiten - de commercialisering versnellen van nieuwe concepten en nieuw talent en bedrijven aantrekken. Maar succes is geen gegeven. De meest concurrerende districten zijn diegenen die reageren op regionale economische omstandigheden en lokale krachten benutten. Deze inspanning vereist een doelbewuste planning en zorgvuldige coördinatie vanaf dag 1, tussen het stadsbestuur, belangrijke instellingen en andere belanghebbenden.
WAT LEERT U

Belangrijke componenten en strategieën voor succesvolle innovatiedistricten, en voordelen die innovatiedistricten kunnen katalyseren.
VOERTAAL

Engels


2. PLACES OF INNOVATION: CONDITIONS FOR CREATING AN INNOVATIVE CULTURE
FOYER
Academy of Urbanism
Anna Rose (AoU, London) Indy Johar (AoU, London), Richard Wright (Sheffield) and Henk Bouwman (moderator)
UTC UTC UTC UTC
BESCHRIJVING

We zijn allemaal verbonden en we kunnen overal werken. Dus waarom zou je nog willen nadenken over innovatiedistricten? Kun je zo'n omgeving creëren en wat moeten we daarvoor begrijpen? Het analyseren van andere voorbeelden kan ons inzichten verschaffen en de do’s en don'ts leren kennen. Puttend uit de ervaringen van de Academy of Urbanism worden voorbeelden gegeven van Innovation Hubs tot en met de voetbalwedstrijd op zaterdagochtend. Wat kan er worden gecreëerd en wat moet er groeien!
WAT LEERT U:

Deelnemers worden voorbeelden getoond waaruit in de discussie principes kunnen worden afgeleid.
VOERTAAL

Engels


3. CENTRAL INNOVATION DISTRICT (CID) – HOW TO CATALYSE THE INTERNATIONAL ROLE OF THE HAGUE IN THE 21ST CENTURY?
KALEIDOSCOPE
Den Haag
Jeroen van den Hoven, Erik Pasveer & Borre Rosema
UTC UTC UTC
BESCHRIJVING

Hoe ziet de signatuur van het CID eruit en hoe draagt dit bij aan een internationaal concurrerend economisch district? Over noodzaak, geïntegreerde aanpak, uitdagingen, keuzes en onderscheidend vermogen.
WAT U LEERT

Inzichten in de ontwikkeling van het CID. Na een beknopte schets van de CID-Agenda en de aanpak tot nu toe, deelt professor Jeroen van den Hoven kort zijn visie op hoe Den Haag in de toekomst een van de meest belangrijke steden in de wereld kan blijven op het gebied van vrede, recht en veiligheid, en hoe het CID daar een rol in kan spelen. Vervolgens gaan diverse experts, die onderzoek naar het CID hebben gedaan, met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de visie van Jeroen van den Hoven te verwezenlijken en wat dit betekent voor de ontwikkeling en signatuur van dit economisch hart van Den Haag.
VOERTAAL

Nederlands
MORE

Gespreksleider is Donatello Piras. Aan tafel zitten:
Bernadette Janssen van BVR
Michel Hek van Ecorys
Aart van Bochhove van Blauwberg
Christine Oude Veldhuis van Bureau Stedelijke Planning
Matthijs Pronk van BCI


4. PRINCIPLES FOR DEVELOPING INNOVATION DISTRICTS
VENTURE CAFE
MCD
Frank van Oort & Tom Daamen
UTC UTC
BESCHRIJVING

In deze sessie zullen enkele van de meest dringende bestuursvragen worden besproken voor lokale autoriteiten en andere belanghebbenden die een innovatieomgeving in hun stad willen ontwikkelen. Professor Frank van Oort van de Erasmus Universiteit deelt zijn inzichten in de gemeenschappelijke kenmerken en variëteit tussen meer dan 200 (!) Innovatiedistricten en valleien in Nederland. De sessie neemt dan de sprong van wat innovatie-districten eigenlijk zijn naar bestuursvragen zoals: hoe moeten lokale actoren samenwerken om (meer) innovatie in een bepaald gebied of gebied te stimuleren? Zijn top-down-maatregelen überhaupt effectief, of moeten actoren een grassroots-aanpak volgen? Zijn er belangrijke verschillen tussen het ontwikkelen van innovatiedistricten in grote stedelijke agglomeraties in vergelijking met kleine of middelgrote steden?
WAT LEERT U

In deze interactieve sessie zal Tom Daamen (TU Delft) deskundigen vragen om deel te nemen aan het debat om algemene lessen te trekken, evenals specifieke aanbevelingen voor deelnemers.
VOERTAAL

Engels


5. COLLABORATION AND CO-CONTRIBUTION - HOW INNOVATION DISTRICTS CAN SHAPE INCLUSIVE, VIBRANT CITIES
LIVING ROOM
UN Global Compact - Cities Programme
Elizabeth Ryan
UTC
BESCHRIJVING

Deze sessie presenteert casestudies van innovatieve benaderingen in Brazilië, de VS en Australië, en identificeert het 'how to' van partnerships die commitment en middelen van de particuliere sector, overheid, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en gemeenschappen aantrekken om districten op te bouwen / te revitaliseren in diverse culturele, sociale en economische knooppunten. Elizabeth gaat in op het belang van vrouwelijk leiderschap bij het hervormen van steden. De workshop zal bijdragen van de deelnemers stimuleren en uitbreiding van het netwerk en verkrijgen van nieuwe relaties bevorderen.
WAT LEERT U

Hoe partnerschappen op te bouwen en samenwerking met niet-traditionele sectoren te bevorderen
VOERTAAL

Engels15:15 - 16:15

BREAK OUT SESSIES RONDE TWEE

*Kies een van de vier verschillende sessies


1. RCD - BUILDING A GLOBAL HUB FOR INNOVATION
KRITERION
Rotterdam Central District
Hans de Jonge & Bruce Katz
UTC UTC
BESCHRIJVING

Het stimuleren van innovatie middels ontwerp is lastig; het is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen. Toch zagen het O-team, gemeente Rotterdam en de vereniging RCD kans voor een verkenning naar de identiteit van het innovatiedistrict op deze locatie, zeker nu de gebiedsontwikkeling in de slipstream van de economie weer vaart maakt. De goede bereikbaarheid met het nieuwe CS en brandpunten van innovatie zoals CIC, Kleinhandel en het Schieblock leggen de basis voor een innovatie district van internationale betekenis. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.
WAT LEERT U:

Tijdens deze sessie wordt een inkijk gegeven aan welke fysieke ingrepen binnen RCD wordt gedacht en gewerkt. En welke kansen er liggen.
VOERTAAL

Engels
SPREKER


2. DEVELOPING A NEW INNOVATION DISTRICT FOR DUBLIN - KEY LEARNINGS
FOYER
Trinity College Dublin
Diarmuid O'Brien (Trinity College, Ierland)
UTC
BESCHRIJVING

De sessie zal de ervaring delen van het opzetten van een nieuw innovatiedistrict in Dublin. In dit verband zullen de lessen die zijn getrokken uit het bezoeken van meer ontwikkelde innovatiedistricten in Europa en de VS worden gedeeld; samen met de uitdagingen en het belang van het opbouwen van een gedeelde visie voor het innovatiedistrict met de belangrijkste belanghebbenden. Onderwerpen voor discussie aan de rondetafelgesprekken zijn de uitdagingen en kansen die worden geboden door het aantrekken van financiering, het opbouwen van partnerschappen, governance, programmeren versus infrastructuur; steun van de overheid en de stad en behoud van momentum.
WAT LEERT U:

Deelnemers zullen leren van de ervaring in de ontwikkeling van een visie en een routekaart voor het Grand Canal Innovation District in Dublin en zullen hun eigen lessen en zorgen met betrekking tot de belangrijkste uitdagingen met andere workshopdeelnemers kunnen delen; een bredere leerervaring.
VOERTAAL

Engels


3. TRANSFORMING THE CONTEMPORARY CITY FOR A NEW ECONOMY
KALEIDOSCOPE
Gemeente Rotterdam
Jeroen Laven
UTC
BESCHRIJVING

Het is niet nieuw dat mensen massaal naar steden verhuizen. De stad moet ruimte maken voor die nieuwe bewoners, maar tevens ook voor de nieuwe economie. Gelukkig lijkt de nieuwe economie de oplossing deels zelf aan te dragen. Zo is het winkellandschap structureel veranderd door o.a. de komst van internet, en de veranderende vraag van de consument. Het Rotterdamse antwoord hierop is upgrading en concentratie van winkelgebieden die levensvatbaar zijn. En transformatie van die gebieden waar de winkelfunctie niet meer logisch is en waar prima andere functies mogelijk zijn. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe houden we de economie in de stad? Hoe zorgen we voor een optimale toepassing van functiemenging tussen wonen, innovatie en de maakstad die Rotterdam wil zijn?
WAT LEERT U:

De transformatie van Rotterdamse stadswijken is inmiddels volop aan de gang. Rotterdam heeft al veel mooie voorbeelden van geslaagde transformaties van de afgelopen jaren. Tijdens deze sessie deelt Rotterdam haar belangrijkste leermomenten.
VOERTAAL

Engels
SPREKER

Snel meer4. PLACEMAKING FOR ECONOMICALY STRONG AND SOCIALLY INCLUSIVE INNOVATION DISTRICTS
VENTURE CAFE
TU Delft
Wouter Jan Verheul & Flavia Curvelo
UTC UTC
BESCHRIJVING

Op dit moment zijn verschillende locaties in de binnensteden en brownfields bedoeld om zichzelf te transformeren naar zogenaamde 'stedelijke innovatiedistricten'. Diverse, levendige stedelijke gebieden waar ankerinstellingen sterk verweven zijn met start-ups en scale-ups die werken aan de kenniseconomie. Niettemin zijn veel districtgebruikers (zowel bewoners als werknemers) niet op de hoogte van de beleidsplannen voor die districten. En ze zijn niet verbonden met de mogelijkheden van de innovatieprocessen. Op basis van onderzoek naar stedelijke innovatiedistricten, zoals Central Innovation District The Hague of Strijp S in Eindhoven, presenteren Wouter Jan Verheul en Flavia Curvelo Magdaniel van de Technische Universiteit Delft de kritische succesfactoren van de plek. Waar heeft het stadsvernieuwingsdistrict een kritische massa voor economische en sociale activa? Hoe kan de kwaliteit van die plaatsen hun potentiële rol en betrokkenheid bij de inclusieve ontwikkeling van de wijk ondersteunen?
WAT LEERT U:

Deelnemers aan deze workshop worden uitgenodigd om hun eigen voorbeelden van successen en mislukkingen te brengen bij het creëren van aantrekkelijke en inclusieve innovatiedistricten.
VOERTAAL

Engels

16:45 - 17:30 // KRITERION

KEYNOTE SPEAKER: PAUL JANSEN

Cities Market Leader at Arup
Founding Partner Innovation Area Development Partnership
UTC17:30 - 19:00 // VENTURE CAFE

NETWORKING, DRINKS & BITES


Netwerken, drankjes en snacks

(dit schema is een concept, na verloop van tijd zullen we het updaten)

MAIN PARTNERS
NETWORK PARTNERS
KOOP TICKETS

Laat je inspireren en zorg ervoor dat je deelneemt aan de Urban Transformation Conference.
BESTEL DIRECT
Ticketprijs slechts € 360,-